Digitalizácia podnikov

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam z digitalizácie 30+ podnikov sme vytvorili riešenie, ktoré sa plne prispôsobí Vašim potrebám a zníži náklady a čas potrebné na digitalizáciu a automatizáciu Vašich podnikových procesov.

Analýza podnikových procesov

 • analyzujeme súčasné podnikové procesy
 • identifikujeme oblasti na zlepšenie alebo automatizáciu
 • definujeme ciele, ktoré chcete digitalizáciou dosiahnuť
 • identifikujeme riziká spojené s plánovanou digitalizáciou

Návrh riešenia

 • navrhneme moduly, funkcie a externé súčasti riešenia
 • vypracujeme detailný rozpočet projektu
 • navrhneme harmonogram a etapy digitalizácie, aby bola zamestnancami prijatá

Implementácia a konfigurácia

 • nakonfigurujeme moduly
 • doprogramujeme špeciálne funkcie
 • integrujeme s externými softvérmi
 • vytvoríme prepojenia na vybrané hardvérové zariadenia

Testovanie

 • otestujeme, či systém funguje správne a plní stanovené ciele
 • odstránime všetky problémy a zabezpečíme optimálne fungovanie systému
 • pre elimináciu chýb je riešenie pokryté automatickými testami

Migrácia dát a spustenie

 • importujeme dáta z Vašich starých systémov
 • odstránime chyby a nedostatky v dátach
 • systém spúšťame postupne podľa naplánovaných etáp

Školenie a údržba

 • vyškolíme zamestnancov, aby mali potrebné znalosti na používanie systému
 • automaticky monitorujeme fungovanie systému a riešime prípadné problémy
 • vykonávame pravidelnú údržbu a aktualizácie, aby bol systém spoľahlivý a bezpečný
 • priebežne zdokonaľujeme systém na základe vývoja Vášho podniku

Prečo digitalizovať?

Digitalizácia podnikových procesov môže priniesť mnoho výhod a zlepšení do podnikového prostredia. Tu je niekoľko dôležitých cieľov a výhod spojených s digitalizáciou podnikových procesov:

Zvýšená efektivita a produktivita

Digitalizácia umožňuje automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti práce a produktivity zamestnancov.

Rýchlejšia reakcia na zmeny

Digitalizácia umožňuje rýchlejšie prispôsobiť sa zmenám na trhu a v okolitom prostredí. Flexibilnejšie procesy umožňujú rýchlejšie zmeny a adaptáciu.

Presnejšie rozhodovanie

Digitálne podnikové procesy generujú veľké množstvo dát, ktoré môžu byť analyzované na zlepšenie rozhodovacieho procesu. Business intelligence nástroje umožňujú získavať cenné informácie z týchto dát.

Zníženie chýb a nesprávností

Digitalizované procesy sú menej náchylné na ľudské chyby, čo vedie k lepšej kvalite výstupov a znižuje riziko straty dát.

Zlepšená spolupráca a komunikácia

Digitálne nástroje umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami, čo je kľúčové pre úspech moderných podnikov.

Lepšia služba zákazníkom

Digitalizácia umožňuje personalizovať služby pre zákazníkov na základe ich preferencií a správania. To zvyšuje spokojnosť zákazníkov a vernosť zákazníkov.

Zníženie nákladov

Digitalizácia môže znížiť náklady na papier, skladovanie, manuálnu prácu a iné prevádzkové náklady.

Zlepšená bezpečnosť dát

S vhodnými bezpečnostnými opatreniami môže digitalizácia zvýšiť ochranu dát a citlivých informácií pred stratou alebo neoprávneným prístupom.

Lepšia sledovateľnosť

Digitalizované procesy umožňujú lepšiu sledovateľnosť toho, čo sa deje v rámci podniku. To je dôležité pre dodržiavanie regulácií a auditov.

Inovácie a konkurenčná výhoda

S vhodnými bezpečnostnými opatreniami môže digitalizácia zvýšiť ochranu dát a citlivých informácií pred stratou alebo neoprávneným prístupom.

Celkovo povedané, digitalizácia podnikových procesov môže zlepšiť všetky aspekty fungovania podniku, od operatívnych procesov až po strategické rozhodovanie, a môže pomôcť podnikom efektívnejšie konkurovať v dnešnom rýchlo meniacom sa obchodnom prostredí.

Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Portál pre online platbu dane z nehnuteľností.
Rozvoj a údržba portálov pre SLK, SKZL, SKMTP a SKSaPA.
Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Nový e-shop so správnou synchronizáciou skladových zásob po celej SR.
Aplikácia pre návrh obalov žuvačiek pomocou online konfigurátora.
Tvorba rozhraní na vytváranie ponúk a správu poistných produktov.
Portál na podporu vzdelávania a školení.
Portál na správu a vyhodnocovanie testov pre školy.
Predošlé
Ďalšie
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Portál pre online platbu dane z nehnuteľností.
Rozvoj a údržba portálov pre SLK, SKZL, SKMTP a SKSaPA.
Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Nový e-shop so správnou synchronizáciou skladových zásob po celej SR.
Aplikácia pre návrh obalov žuvačiek pomocou online konfigurátora.
Tvorba rozhraní na vytváranie ponúk a správu poistných produktov.
Portál na podporu vzdelávania a školení.
Portál na správu a vyhodnocovanie testov pre školy.

Čo o nás povedali...

Za našu prácu nehovoria len prázdne slová, ale spokojnosť našich klientov a reálne výsledky.