Digitalizácia podnikov

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam z digitalizácie 30+ podnikov sme vytvorili riešenie, ktoré sa plne prispôsobí vašim potrebám a zníži náklady a čas potrebný na digitalizáciu a automatizáciu Vašich podnikových procesov.

01
Analýza podnikových procesov

 • identifikujeme oblasti na zlepšenie alebo automatizáciu
 • definujeme ciele digitalizácie
 • identifikujeme riziká spojené s digitalizáciou

02
Návrh riešenia

 • navrhneme moduly, funkcie a externé súčasti riešenia
 • vypracujeme detailný rozpočet projektu
 • navrhneme harmonogram a etapy digitalizácie, aby bola zamestnancami prijatá

03
Implementácia a konfigurácia

 • nakonfigurujeme moduly
 • doprogramujeme špeciálne funkcie
 • integrujeme s externými softvérmi
 • vytvoríme prepojenia na vybrané hardvérové zariadenia

04
Testovanie

 • otestujeme, či systém funguje správne a plní stanovené ciele
 • odstránime všetky problémy a zabezpečíme optimálne fungovanie systému
 • pre elimináciu chýb je riešenie pokryté automatickými testami

05
Migrácia dát a spustenie

 • importujeme dáta z Vašich starých systémov
 • odstránime chyby a nedostatky v dátach
 • systém spúšťame postupne podľa naplánovaných etáp

06
Školenie a údržba

 • vyškolíme zamestnancov, aby mali potrebné znalosti na používanie systému
 • monitorujeme fungovanie systému
 • vykonávame pravidelnú údržbu a aktualizácie
 • priebežne zdokonaľujeme systém na základe vývoja Vášho podniku

Prečo digitalizovať?

Zvýšená efektivita a produktivita

Digitalizácia umožňuje automatizovať opakujúce sa úlohy a procesy, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti práce a produktivity zamestnancov.

Rýchlejšia reakcia na zmeny

Digitalizácia umožňuje rýchlejšie prispôsobiť sa zmenám na trhu a v okolitom prostredí. Flexibilnejšie procesy umožňujú rýchlejšie zmeny a adaptáciu.

Skica so šípom v terči a má znamenať precíznosť

Presnejšie rozhodovanie

Digitálne podnikové procesy generujú veľké množstvo dát, ktoré môžu byť analyzované na zlepšenie rozhodovacieho procesu. Business intelligence nástroje umožňujú získavať cenné informácie z týchto dát.

Zníženie chýb a nesprávností

Digitalizované procesy sú menej náchylné na ľudské chyby, čo vedie k lepšej kvalite výstupov a znižuje riziko straty dát.

Skica s rukami, ktoré znázorňujú vzájomnú pomoc

Zlepšená spolupráca a komunikácia

Digitálne nástroje umožňujú rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami, čo je kľúčové pre úspech moderných podnikov.

Lepšia služba zákazníkom

Digitalizácia umožňuje personalizovať služby pre zákazníkov na základe ich preferencií a správania. To zvyšuje spokojnosť zákazníkov a vernosť zákazníkov.

Zníženie nákladov

Digitalizácia môže znížiť náklady na papier, skladovanie, manuálnu prácu a iné prevádzkové náklady.

Skica s maticou v žiarovke, ktorá má znamenať inovácie

Zlepšená bezpečnosť dát

S vhodnými bezpečnostnými opatreniami môže digitalizácia zvýšiť ochranu dát a citlivých informácií pred stratou alebo neoprávneným prístupom.

Lepšia sledovateľnosť

Digitalizované procesy umožňujú lepšiu sledovateľnosť toho, čo sa deje v rámci podniku. To je dôležité pre dodržiavanie regulácií a auditov.

Inovácie a konkurenčná výhoda

S vhodnými bezpečnostnými opatreniami môže digitalizácia zvýšiť ochranu dát a citlivých informácií pred stratou alebo neoprávneným prístupom.

Máme za sebou už stovky úspešných projektov

Certifikácie

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com