Bratislava

Platba dane online pre Bratislavu

Klientom tohto projektu bol Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta Bratislavy. Zadaním bolo vytvoriť komplexnú správa pre platiteľov dane Bratislavy.

Realizácia

Vytvorili sme portál pre rezidentov pochádzajúcich z Bratislavy. Implementovali prehľad z nehnuteľností, importovali sme dáta potrebných pre platby daní z externých systémov. Vytvorili sa statusy, ktoré informujú občana aj o omeškaných platbách ale aj o plánovaných a vykonaných.

Implementovali sme funkciu SMS autorizácie. Ak sa občan úspešné prihlási do aplikácie, dostane sa do zabezpečenej privátnej zóny.

Rok 2021. Použité technológie: React, Node.JS

Poskytnuté služby

  • Analýza a návrh architektúry systému
  • Kompletný prehľad daní z nehnuteľnosti pre prihláseného rezidenta
  • Importovanie dát potrebných pre platbu daní z rôznych externých systémov
  • Riadenie platieb vrátane splátok
  • Prístup do zabezpečenej privátnej zóny prostredníctvom SMS autorizácie
  • Možnosť prehľadu platieb – vykonané, omeškané a plánované
  • Integrácia platobnej brány
  • Vytvorenie podrobnej dokumentácie a zaškolenie IT oddelenia klienta

Výsledok

Webová aplikácia, ktorá je prispôsobená aj pre mobilné zariadenia ako sú android a iOS. Rezident Bratislavy má možnosť vykonávať platby zo zabezpečeného priestoru po SMS autorizácií. Má možnosť vidieť všetky platby, ktoré prebehli alebo sú omeškané. Zvýšenie atraktivity pre občanov Bratislavy.

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com