České dráhy

Systém na vizualizáciu dát pre České dráhy

České dráhy sú dominantným prepravcom v oblasti osobnej vlakovej dopravy v Českej republike. Vytvorili sme Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.

Realizácia

Vytvorili sme špecifickú webovú aplikáciu, ktorá dokáže dynamicky vykresľovať komponenty HTML na základe stavu stránky, ktorý sa odovzdáva z back-endu prostredníctvom rozhrania REST API. Tieto komponenty navzájom komunikujú s cieľom odoslať zmeny a prijať ich aktualizovaný stav.

Sú to štandardné komponenty používateľského rozhrania ako sú okná, rozloženia, tabuľky, comboboxy, vstupné polia, štítky, ponuky, karty.

Rok 2019. Použité technológie: Angular

Poskytnuté služby

  • Vizualizácia veľko-objemových dát
  • Zber, správa a zobrazovanie dát – trasy, výhybky, koľaje a poruchy na mapovom portáli
  • Využitie mapových podkladov a satelitných snímkov dodaných Českými dráhami
  • Štruktúrované vyhľadávanie a filtrácia objektov
  • Dynamické filtre, štatistiky, a pohľady na dáta

Výsledok

Vytvorenie frontend webovej aplikácie, ktorá dokáže zobrazovať celé používateľské rozhranie na základe metadát prijatých zo servera. Metadáta obsahujú celú štruktúru používateľské rozhrania, vrátane štýlovania, dát a dostupných udalostí (eventov), pomocou ktorých klientska aplikácia komunikuje spätne so serverom. Vyžaduje sa riešenie pre zlepšenie správy interných procesov pomocou klientskych aplikácií riadených metadátami, ktorých prispôsobenie bude mať vo svojich rukách klient.

Zefektívnenie a zrýchlenie procesu správy objektov pre zamestnancov ČD. Zlepšenie prístupnosti dát. Zjednodušenie práce s dátami. Zníženie chybovosti interných procesov

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com