KaratNet

Portály pre komory

KaratNet je poskytovateľ profesionálnych služieb v oblasti vývoja aplikácii, softvéru a spracovania dát prevažne pre farmaceutický priemysel, zdravotníctvo a iné odvetvia. Zadaním tohto projektu bola správa a tvorba jednotlivých web portálov.

sksapa

Realizácia

Našou úlohou bolo vytvoriť webové portály pre medicínskych pracovníkov a ich spravovanie:

 • Ucelený centralizovaný systém pre členov lekárskej komory
 • Poskytnutie nadštandardnej služby členom lekárskej komory
 • Zvýšenie informovanosti a komfortu členom lekárskej komory
 • Prehľad a prideľovanie kreditov z pohodlia domova na jednom mieste

Rok 2020. Použité technológie: Laravel

Poskytnuté služby

 • Implementácia portálov pre medicínskych pracovníkov
 • Funkcia správy a riadenia poplatkov a kreditov členov lekárskej komory
 • Plánovanie aktivít komory
 • Riadenie a schvaľovanie žiadostí
 • Funkcia hlasovania pre komisie
 • Správa a riadenie obsahu na úrovni regionálnych komôr
 • Návrh a štruktúra vzdelávacích zón
 • Generovanie a tvorba certifikátov a potvrdení o absolvovaní školenia
 • Integrácia pre externé systémy NCZI, register komôr a správa kreditov
 • Kompletný prehlaď kreditov a vyhodnotení vrátane histórie

Výsledok

Ucelený centralizovaný systém pre členov lekárskej komory.

Poskytnutie nadštandardnej služby členom lekárskej komory a zvýšenie informovanosti a komfortu. Prehľad a prideľovanie kreditov z pohodlia domova na jednom mieste.

Vytvorili sme tieto portály:

SKZL – Slovenská komora zubných lekárov

SKMTP – Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

SLK – Slovenská lekárska komora

SKSaPA – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com