Od zákazky až po produkt – vývoj softvéru pre Kablik, s. r. o.

Ondrej Horák

Ondrej Horák

Každého klienta berieme ako nášho biznis partnera, a tak k nemu aj pristupujeme. Okrem profesionálneho prístupu si vytvárame aj priateľské vzťahy. Jednou z ukážok nášho priateľstva a dôvernosti je aj náš klient, pri ktorom sme sa dostali od zákazky až po vytvorenie nášho produktu.

Zákazka od Kablik, s. r. o

Kablik, s. r. o. podniká v oblasti sprostredkovania a predaja elektroinštalačného materiálu a jeho biznis je postavený na finančných procesoch. Zanalyzovali sme jeho požiadavky na softvér ako aj na súčasné a budúce potreby.

Chceli sme odpovedať na otázku či by bolo vhodné implementovať už hotové riešenie, postupovali sme nasledovne:

1. Analyzovanie

Na základe dôkladnej analýzy trhu a prieskumu takmer 20 softvérových riešení na Slovensku sme našli riešenie, ktoré by sa dokázalo prispôsobiť jeho aktuálnym, ale aj budúcim potrebám. Investícia doň by sa však pohybovala na úrovni stotisíc eur.

Pri tejto fáze sme využili našich 3 profesionálnych odborníkov cez analýzu a návrhárov architektúry.

Avšak vývoj takéhoto riešenia na mieru len pre jedného klienta by bol nerentabilný a neefektívny. Ako som už na úvod článku spomenul, vytvárame si aj priateľské vzťahy. A tie nám pomohli sa s klientom dohodnúť, že bude financovať len časť vývoja a zvyšok pôjde z našich vlastných zdrojov.

Takýmto postupom sme pokryli všetky potreby zákazníka a my budeme môcť toto riešenie ponúkať a používať aj u našich ďalších klientov.

2. Vývoj

Slovo dalo slovo a nasledovali brainstormingy s našimi softvérovými architektmi. Výstupom bol návrh modulárneho riešenia, ktoré je plne konfigurovateľné a škálovateľné. Týmto sme si zabezpečili možnú prispôsobiteľnosť budúcim potrebám klientov.

Alfa a Omega

Vo všeobecnosti sú všetky kroky vo vývojovom procese potrebné. Mierne však staviam “vývoj” na prednú priečku. Pretože aj keď ste si urobili akýkoľvek prieskum a návrh, vytváranie aplikácie je zložitý proces, pri ktorom ti vedia napadnúť veci, na ktoré si pri návrhu nemyslel. Tak je to viacmenej s čímkoľvek čo vytváraš.

Prechádzame do procesu “kódenia”. Vsadili sme na architektúru mikro-služieb s použitím Typescript frameworkov React a Node.JS a nasadili ho do cloudu na AWS.

3. Dokončenie vývoju a testovanie

Vývoj Minimum Viable Product (MVP) verzie nám trval cca 7 mesiacov a prebiehal v 2-týždňových šprintoch. Na fáze vývoja pracoval projektový manažér, 2 developeri na Front-ende (FE) a 1 developer na Back-ende (BE). Zároveň sme mali aj testera, ktorý vytváral manuálne aj automatizované testy, najviac primárne FE testy a integračné testy.

Ďalej nás čaká samotné testovanie zamestnancami klienta, aby sme mohli doladiť detaily a vychytať bugy, respektíve chyby. Toto je proces, pri ktorom sa vedia zapracovať minimálne zmeny v niektorých funkciách. V priebehu nasadenia budeme migrovať všetky dokumenty, kontrolovať úspešnosť importu a spárovania dokumentov a nastavenia oprávnení.

A bodka toho celého bude spustiť produkčnú verziu.

4. Nový produkt

Sme v procese dokončovania a testovania klientovej verzie. Jadro celého systému budeme využívať ako náš vlastný digitálny produkt. Vytvorili sme “Fakturačný softvér na mieru”, ktorý budeme vedieť prispôsobiť pre akéhokoľvek klienta. Na trhu jestvuje mnoho účtovníckych alebo fakturačných softvérov od konkurenčných firiem.

Naše riešenie má jadro, na ktoré vieme implementovať funkcie, ktoré sa budú nachádzať v požiadavkách našich klientov.

Záver

Aby sme sa vrátili na úvod článku, vďaka partnerstvu a dobrým vzťahom sme od zákazky prešli k vlastnému produktu.

Ak bude klient požadovať vlastný fakturačný softvér, na ktorom bude chcieť skladové hospodárstvo, prepojenie s webovou stránkou alebo čokoľvek iné sme ochotní mu vyhovieť. Vďaka nášmu digitálnemu produktu to už bude teraz možné. Finálne riešenie presne na mieru klientovi. Neváhajte nás kontaktovať.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie články

Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com