Zber dát v teréne

Mapuj.me

OZ Hrad Slavín – Iniciatíva pre zelenšie a odolnejšie mestá a obce, mapuje a zveľaďuje zeleň najmä v Bratislave a okolí.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  • Návrh a implementácia interaktívneho mapovacieho portálu www.mapazelene.sk
  • Mapovanie bodov a plôch
  • Hromadná správa máp a objektov
  • Možnosť vytvárania vlastných aj zdieľaných máp
  • Zdieľanie máp a objektov
  • Import a export dát v rôznych formátoch
  • Riešenie postavené na Google Maps API
  • Návrh a implementácia informačného portálu www.zelenazeleni.sk
  • Implementácia a optimalizácia vyhľadávania nad 1000+ článkami
  • Implementácia automatizovanej SEO optimalizácie

Zber dát v teréne

Rok

2018 – 2020

Technológie

Laravel, WordPress

Zadanie

Mobilná aplikácia pre mapovanie zelene (mapazelene.sk). Webový portál (zelenazeleni.sk) a aplikáciu mapuj.me na vytváranie súkromných a verejných máp. Ich zdieľanie a vzájomné vylepšovanie používateľmi.

Realizácia

Okrem vytvorenia rozsiahlej wordpress stránky, ktorá informuje návštevníkov o klimatických zmenách, príkladoch dobrej praxe, obnove lesa, manažmente zelene a mnohých ďalších riešeniach. Sme vytvorili aj aplikáciu, kde je implementovaná mapa so súradnicami, ktoré pomáhajú v každodennom živote. Bola vytvorená mobile first webová aplikácia pre rýchlu prácu s mapou na mobile a desktope. a administrátorské rozhranie pre hromadnú správu dát vo forme zoznamov.

Vyjadrenie klienta

So službami AMCEFu som veľmi spokojný, hlavne s inovatívnymi nápadmi vo fáze návrhov riešení. Som spokojný aj s pomerom cena/výkon a tiež s profesionálnym prístupom. Náročné situacie sa riešili vždy ihneď, keď som to naozaj potreboval. Som veľmi spokojný s technickou zdatnosťou programátorov. Svojej práci skutočne rozumejú, vedia čo robia a vedeli ponúknuť a realizovať skvelé riešenia. Cením si aj osobnejší prístup chalanov s ktorými som priamo spolupracoval, vedeli sa prispôsobiť akejkoľvek situácii, aká práve na projekte bola.

Peter Faltus, Zelená Zeleni

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com