KaratNet

Nový portál pre prieskumy pre KaratNet

KaratNet je poskytovateľ profesionálnych služieb v oblasti vývoja aplikácii, softvéru a spracovania dát prevažne pre farmaceutický priemysel, zdravotníctvo a iné odvetvia. Zadaním bolo vytvoriť nový portál s prieskumami na základe ktorých, môžu byť lekári ohodnotení.

Karatnet

Realizácia

Vytvorili sme webové prieskumy pre firmu KaratNet, kde sa môžu jednoducho vytvárať jednoduché ale aj komplexné prieskumy. Integrovali sme databázu lekárov.

Na základe zapracovanej databázy sa môžu pozvať jednotlivý lekári alebo skupiny lekárov na vyplnenie dotazníkov. Následná implementácia ohodnotenia lekárov s fakturačným softvérom a prehľadom.

Rok 2022. Použité technológie: Laravel, React

Poskytnuté služby

  • Finančné ohodnotenie lekárov za zapojenia sa do prieskumu
  • Možnosť tvorby jednoduchých aj komplexných prieskumov
  • Možnosť pozvať na vyplnenie prieskumu konkrétnu skupinu / lekárov
  • Pokročilé filtrovanie medzi lekármi
  • Pokročilé vyhľadávanie – respondenti, prieskumy, odpovede
  • Intuitívne vyhodnocovanie prieskumov, možnosť tvorby vlastných prehľadov
  • Integrácia na externé systémy – databáza lekárov, fakturačný softvér
  • Používateľské role – administrátori, farmaceutické spoločnosti a lekári

Výsledok

Zvýšenie rýchlosti a kvality procesu prieskumu vrátane vyhodnotenia. Zníženie chybovosti pri vyhodnocovaní prieskumu. Zvýšenie prehľadnosti a intuitívnosti pri vypĺňaní prieskumu. Rozšírenie možností pri vytváraní prieskumov. Automatizácia procesu fakturácie a vyplácania odmien za zapojenie sa do prieskumu. Zvýšenie počtu vyplnených prieskumov.

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com