Kalkulačka cien kampaní

Strossle

Marketingová firma umiestňujúca reklamy na redakčných weboch a v iných médiách.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  • Úprava existujúcej webovej stránky a odstránenie chýb
  • Návrh a implementácia kalkulačky pre výpočet ceny marketingovej kampane na základe vstupných informácii od klienta
  • Implementácie funkcie geolokácie
  • Údržba webovej stránky
  • Implementácia chatbota

Kalkulačka cien kampaní

Rok

2022

Technológie

WordPress

Zadanie

Úprava webovej stránky a odstránenie chýb

Realizácia

Upravovali sme existujúcu webovú stránku a odstránili chyby, ktoré sa na nej vyskytovali. Navrhli a implementovali sme kalkulačku pre výpočet ceny marketingovej kampane, na základe vstupných dát od klienta spolu s implementáciou geolokácie.

Výsledok

Šetrenie času klienta automatizáciou procesu vďaka kalkulačke. Zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom. Zvýšenie komfortu ponúkaného klientovi. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com