Strossle

Nový systém a rozhranie pre O2

Strossle je Marketingová firma umiestňujúca reklamy na redakčných weboch a v iných médiách. Zadaním bola úprava webovej stránky a odstránenie chýb

Realizácia

Upravovali sme existujúcu webovú stránku a odstránili chyby, ktoré sa na nej vyskytovali. Navrhli a implementovali sme kalkulačku pre výpočet ceny marketingovej kampane, na základe vstupných dát od klienta spolu s implementáciou geolokácie.

Rok 2022. Použité technológie: WordPress

Poskytnuté služby

  • Úprava existujúcej webovej stránky a odstránenie chýb
  • Návrh a implementácia kalkulačky pre výpočet ceny marketingovej kampane na základe vstupných informácii od klienta
  • Implementácie funkcie geolokácie
  • Údržba webovej stránky
  • Implementácia chatbota

Výsledok

Šetrenie času klienta automatizáciou procesu vďaka kalkulačke. Zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom. Zvýšenie komfortu ponúkaného klientovi. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti.

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com