Štátny inštitút odborného vzdelávania

Portál na správu a vyhodnocovanie testov pre školy

Štátny inštitút odborného vzdelávania spadajúci pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky. Projektom bolo vytvorenie portálu na správu a vyhodnocovanie testov pre školy.

Zadanie

Prostredie pre administrátora na vytváranie testov, možnosť vytvoriť sady testov, viacero blokov otázok a  možnosť priradenia otázok do jednotlivých blokov. Administrácia systému, ktorá umožňuje vytvoriť rôzne typy otázok s obrázkami, viacerými možnosťami odpovedí a rôznymi možnosťami vstupu používateľa.

Administrátor musí mať možnosť udeliť bodovanie pre jednotlivé odpovede, ktoré môžu byť komplexne prepletené v každej otázke. Časové obmedzenie pre jednotlivé otázky, celkové bloky otázok alebo aj kompletné sady testov. Vytvorenie rôznych dotazníkov.

Realizácia

Zapracovali sme novú architektúru vytvárania testov pre učiteľov, kde môžu vytvárať rôzne sady otázok a testov. Implementovali sme časové limity a individuálne bodovania. Vytvorili sme rôzne práva jednotlivých skupín používateľov.

Systém je založený na rýchlych a flexibilných technológiách. Je jednoducho rozšíriteľná o nové funkcionality. Má jednoduché používateľské rozhranie a podporuje všetky prehliadače.

Rok 2020. Použité technológie: React, Laravel

Poskytnuté služby

  • Štruktúrovaná tvorba testov a blokov otázok
  • Implementácia šablón pre rôzne typy testov a otázok
  • Implementácia oprávnení – študenti, učitelia, školy, administrátori
  • Časové limity a individuálne bodovanie
  • Vyhodnotenie testov

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com