Testovanie študentov

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny inštitút odborného vzdelávania spadajúci pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

 • Štruktúrovaná tvorba testov a blokov otázok
 • Implementácia šablón pre rôzne typy testov a otázok
 • Implementácia oprávnení – študenti, učitelia, školy, administrátori
 • Časové limity a individuálne bodovanie
 • Vyhodnotenie testov

Testovanie študentov

Rok

2020

Technológie

React, Laravel

Zadanie

Prostredie pre administrátora na vytváranie testov, možnosť vytvoriť sady testov, viacero blokov otázok a  možnosť priradenia otázok do jednotlivých blokov. Administrácia systému, ktorá umožňuje vytvoriť rôzne typy otázok s obrázkami, viacerými možnosťami odpovedí a rôznymi možnosťami vstupu používateľa.

Administrátor musí mať možnosť udeliť bodovanie pre jednotlivé odpovede, ktoré môžu byť komplexne prepletené v každej otázke. Časové obmedzenie pre jednotlivé otázky, celkové bloky otázok alebo aj kompletné sady testov. Vytvorenie rôznych dotazníkov.

Správa testov počas testovania

 • kompletný prehľad o stave vypracovania otázok každého používateľa
 • správa celého testovania, otvorením alebo uzavretím testu
 • vyhodnotenie výsledkov
 • exportovanie výsledkov

Používateľské rozhranie pre testovanie

 • zobrazenie otázok s časovým ohraničením
 • proces odpovedania na otázky v jednotlivých blokoch a testoch
 • zobrazenie vyhodnotenia testu po ukončení testovania

Realizácia

Zapracovali sme novú architektúru vytvárania testov pre učiteľov, kde môžu vytvárať rôzne sady otázok a testov. Implementovali sme časové limity a individuálne bodovania. Vytvorili sme rôzne práva jednotlivých skupín používateľov. Systém je založený na rýchlych a flexibilných technológiách. Je jednoducho rozšíriteľná o nové funkcionality. Má jednoduché používateľské rozhranie a podporuje všetky prehliadače.

Výsledok

Zvýšenie komfortu pre testovaných študentov. Zníženie chybovosti pri vyhodnocovaní testov.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com