Automatizácia tvorby zmlúv

Neo.law

Najväčšia medzinárodná advokátska kancelária na Cypre.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

 • Implementácia inteligentného chatbota
 • Automatizovaná tvorba zmlúv
 • Generovanie zmlúv bez potreby asistencie právnika
 • Zadávanie a automatizované riešenie právnych otázok v prirodzenom jazyku
 • Automatizované poradenstvo pred rozhovorom s právnikom
 • Prepojenie systému s textami zákonov a nariadení
 • Vyhľadávanie a zobrazenie článkov a nariadení
 • Generovanie a správa dokumentov
 • Veľké množstvo preddefinovaných šablón dokumentov
 • Pravidelná aktualizácia databáz zákonov a nariadení

Automatizácia tvorby zmlúv

Rok

2020 – 2021

Technológie

WordPress, Vue.JS, Node.JS

Zadanie

Vytvorenie a implementovanie 3 hlavných častí Legal Brain, Document Drafting, Informational Services.

Realizácia

Legal Brain prijíma a rozumie právnym otázkam napísaným v prirodzenom a zjednodušenom gréckom jazyku, ktoré sa týkajú právnych záležitostí na rôzne dostupné témy

 • Legal Brain pomocou umelej inteligencie prepojí vaše otázky s textami zákonov a nariadení EÚ, ktoré sú dostupné v jeho mozgu
 • Potom vyhľadá a zobrazí najrelevantnejšie články zákonov alebo nariadení EÚ, ktoré obsahujú odpoveď alebo relevantné usmernenie, ktoré potrebujete pre každý predmet
 • Po kliknutí na najrelevantnejší článok pre váš predmet vám Legal Brain poskytne celé znenie článku, všetky úpravy začlenené do článku, ako aj celý zákon alebo nariadenie EÚ vo formáte PDF, na ktorý možno kliknúť.

Vďaka svojej bohatej online knižnici „mozgov“, služba Document Drafting, vygeneruje v priebehu niekoľkých minút množstvo právnych dokumentov na mieru v rôznych disciplínach

 • Prostredníctvom série odoslaných preddefinovaných otázok vás služba prevedie požadovanými krokmi a relevantnými odpoveďami a vygeneruje ľahko dostupné dokumenty prispôsobené vašim potrebám
 • Každý navrhnutý dokument je možné stiahnuť vo formáte PDF, pripravený na podpísanie a použitie
 • Návrh dokumentu vám tiež poskytuje online osobnú knižnicu so všetkými vašimi príslušnými vypracovanými dokumentmi uloženými na jednom mieste
 • Rozsah a typ dostupných právnych dokumentov sa neustále aktualizuje a pridáva do knižnice systému.

Informačné služby poskytujú poradenstvo ako predohru na rozhovor s právnikom;Prostredníctvom konverzácie typu „chat bot“ budete nasmerovaní na príslušné pokyny, ktoré potrebujete pre každú relevantnú dostupnú tému, alebo budete v prípade potreby odkázaní, aby ste si dohodli osobné stretnutie so špecializovaným právnikom;

Výsledok

Komplexný systém, ktorý obsahuje implementované funkcie 3 dôležitých častí.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Portál pre online platbu dane z nehnuteľností.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Portál pre online platbu dane z nehnuteľností.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com