Vyhľadávanie dokumentov v archívoch

Národní archiv

Ústredný archív Českej republiky, ktorý sa stará prevažne o cenné dokumenty, ktoré vznikli v rámci činnosti štátnych, mestských a obecných orgánov.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  • Integrácia externých dátových zdrojov, archívov a spätné zobrazenie na webe
  • Rozšírené štruktúrované vyhľadávanie dokumentov
  • Kategorizácia a filtrácia dokumentov
  • Rozšírená správa oprávnení používateľov – pre zamestnancov a verejnosť
  • Služba “bádateľňa” pre verejnosť
  • Služba “predarchívna starostlivosť” pre verejnosť
  • Služba “knižnica” pre verejnosť

Vyhľadávanie dokumentov v archívoch

Rok

2022

Technológie

WordPress

Zadanie

Vytvoriť databázu ako informačného systému správ a vyhľadávania dokumentov

Realizácia

Implementovali sme databázu pre Národní archiv, ktorý je od teraz prehľadnejší a prístupnejší návštevníkom webu. Integrovali sme externé dátové zdroje, archívy a spätné zobrazenia na webe.

Výsledok

Poskytnutie množstva automatizovaných služieb pre verejnosť. Zvýšenie informovanosti a komfortu pre verejnosť. Sprístupnenie dokumentov s pohodlia domova na jednom mieste.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com