Vzdelávacia online zóna

Maxman consultants

Spoločnosť ponúkajúca poradenstvo, konzultácie, kurzy a semináre o rozvoji ľudí a koučing.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  • Kompletná tvorba, administrácia, správa a vyhodnocovanie prieskumov a dotazníkov
  • Firemné prieskumy vrátane spätnej väzby
  • Zóna videoblokov na rôzne témy
  • Vzdelávacia zóna
  • Online dotazníky
  • Možnosť krížového vyhodnotenia prieskumu
  • Podporné webstránky pre podujatia

Vzdelávacia online zóna

Rok

2018 – 2019

Technológie

PHP

Zadanie

Vytvoriť vzdelávací systém pre koučov, ktorý mal obsahovať tvoru, administráciu, správu a vyhodnocovanie prieskumov. Implementované firemné prieskumy, online dotazníky, krížové vyhodnotenie prieskumu a podporné webstránky.

Realizácia

Výstupom tohto projektu bol systém zabezpečujúci osobné audity v podnikoch prostredníctvom unikátne navrhnutých dotazníkov. Systém umožňuje vytvárať dotazníky s rôznymi druhmi otázok. Taktiež vyhodnocovanie a vytváranie hierarchie používateľov, ktorí vyhodnocovali a spravovali dotazníky. Jeho súčasťou bol aj dotazník spätnej väzby.

Výsledok

Vytvorili sme centralizovaný systém pre koučov. Zefektívnili sme a zrýchlili procesy a znížili administráciu.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com