Maxman consultants

Portál na podporu vzdelávania pre Maxman consultants

Maxman consultants je spoločnosť ponúkajúca poradenstvo, konzultácie, kurzy a semináre o rozvoji ľudí a koučing. Zadaním bolo vytvoriť vzdelávací systém pre koučov, ktorý mal obsahovať tvoru, administráciu, správu a vyhodnocovanie prieskumov. Implementované firemné prieskumy, online dotazníky, krížové vyhodnotenie prieskumu a podporné webstránky.

Realizácia

Výstupom tohto projektu bol systém zabezpečujúci osobné audity v podnikoch prostredníctvom unikátne navrhnutých dotazníkov. Systém umožňuje vytvárať dotazníky s rôznymi druhmi otázok.

Taktiež vyhodnocovanie a vytváranie hierarchie používateľov, ktorí vyhodnocovali a spravovali dotazníky. Jeho súčasťou bol aj dotazník spätnej väzby.

Rok 2018-2019. Použité technológie: PHP

Poskytnuté služby

  • Kompletná tvorba, administrácia, správa a vyhodnocovanie prieskumov a dotazníkov
  • Firemné prieskumy vrátane spätnej väzby
  • Zóna videoblokov na rôzne témy
  • Vzdelávacia zóna
  • Online dotazníky
  • Možnosť krížového vyhodnotenia prieskumu
  • Podporné webstránky pre podujatia

Výsledok

Vytvorili sme centralizovaný systém pre koučov. Zefektívnili sme a zrýchlili procesy a znížili administráciu.

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com