Bratislava

Návšteva kúpaliska bez čakania pre Bratislavu

Klientom bol Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Projektom bolo vytvoriť portál na automatizáciu nákupu lístkov na kúpaliská v Bratislave.

Realizácia

Vytvorili sme administráciu a riadenie pre všetky kúpaliská, ktoré sa nachádzajú v Bratislave. Hlavnou úlohou bola implementácia pre zjednodušenie obyvateľom vytvárať rezervácie a nákup vstupeniek pre jednotlivé kúpaliská.

Nemenej dôležitou súčasťou je administrácia, ktorá dokáže vyhodnocovať štatistiky návštevnosti, obsadenosti, tržby a iné.

Rok 2021. Použité technológie: React, Node.JS

Poskytnuté služby

  • Administrácia a riadenie všetkých kúpalísk
  • Implementácia oprávnení – používatelia, manažment a administrácia
  • Možnosť rezervácie a nákupu vstupeniek
  • Generovanie a identifikácia vstupeniek pomocou QR kódov
  • Skenovanie QR kódov vstupenky pre povolenie vstupu na kúpalisko
  • Integrácie platobnej brány a reportovanie služieb do externých systémov
  • Vyhodnocovanie a tvorba štatistík napr. návštevnosť, aktuálna obsadenosť, tržby a iné

Výsledok

Šetrenie času návštevníkov kúpalísk. Zníženie nákladov na obsluhu fyzických pokladní na kúpaliskách. Zatraktívnenie návštevy kúpalísk. Zvýšenie povedomia o akciách kúpalísk v online priestore. Informácie o počte návštevníkov kúpalísk v reálnom čase. Poskytnutie množstva automatizovaných služieb pre verejnosť. Zvýšenie informovanosti a komfortu pre verejnosť.

Ďalšie projekty

Zrýchlenie dokončenia e-shopu o 6 mesiacov.
Previous
Next

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com