Portály pre poisťovne

Gratex International

Implementátor softvéru pre poisťovacie činnosti.

NAMI POSKYTNUTÉ SLUŽBY

  • Správa poistných zmlúv a súvisiacich dokumentov
  • Online nahlasovanie a správa poistných udalostí
  • Elektronická online podateľňa, odosielanie dokumentov k poistným zmluvám
  • Online konfigurácia predmetu poistenia
  • Likvidácia škodových udalostí
  • Výpočet výšky poistenia na mieru na základe klientom zadaných požiadaviek
  • Prideľovanie, sledovanie a vykonania úloh partnerom a následné vyhodnotenie

Portály pre poisťovne

Rok

2019 – 2021

Technológie

Angular

Zadanie

Poisťovací maklérsky portál na správu úloh, zamestnancov poisťovne a na vytváranie nových poistení online. Pozostáva zo správcu poistných zmlúv, správcu úloh a dokumentov, zamestnancov a online editora zmlúv.

Realizácia

Vývoj frontend systému, aktualizácie dizajnu, viacjazyčné preklady systému, komunikácia so zákazníkom, zákaznícky servis, inicializácia knižníc pre ostatných vývojárov, ktoré môžu používať.

Pozostáva z viacdielneho formulára, ktorý obsahuje odosielanie súborov a google reCaptcha v.2 a určitú logiku za ním pre rôzne typy poistenia. Portál je pripojený k back end API, ktorý je zabezpečený pomocou Captcha.

Vyjadrenie klienta

Služby AMCEF sú pre naše projekty poskytované na vysokej odbornej úrovni. Flexibilita a otvorená komunikácia sú pre nás ceneným benefitom, preto predpokladáme pokračovanie spolupráce a alokáciu pracovníkov AMCEF aj na ďalšie projekty.

Peter Bohuš, Gratex International, a.s.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Ďalšie projekty

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.
Predošlé
Ďalšie

O2

Systém na správu dokumentov a faktúr, správu profilov a vyhľadávanie.
Portál pre zber, správu a zobrazovanie veľko-objemových dát na mape.
Softvér, ktorý sa vie plne prispôsobiť potrebám klientov.
Systém pre tvorbu zmlúv a implementácia inteligentného chatbota.
Systém na registráciu partnerov, generovanie asistenčných kariet a zmlúv.

Chcete rozbehnúť svoj projekt?
Poďte do toho spolu s nami!

Ponúkame bezplatné konzultácie, ktoré pomôžu nasmerovať váš projekt.
Fotografia, na ktorej je CEO AMCEFu Milan Cák

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com

Milan Cák

Zakladateľ & CEO

+421 917 552 947

milan.cak@amcef.com